Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

butterfliesintummy
10:09
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viabobinka bobinka
butterfliesintummy
10:08
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viapouler pouler
10:02
4485 b731 390
butterfliesintummy
09:57

Wolność polega na tym, że przed nikim i z niczego nie muszę się tłumaczyć.

— Karl Lagerfeld
Reposted fromMissMurder MissMurder viaseniorita seniorita
09:56
4129 c046 390
Reposted fromtwice twice viapoziomki poziomki
butterfliesintummy
09:51
0065 c907 390
Reposted fromchocoway chocoway viaedenpath edenpath
09:37
3141 ef92 390
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaseeyousoon seeyousoon
butterfliesintummy
09:37

May 11 2015

14:50
9759 b5e6 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viafollowed followed
butterfliesintummy
14:46

Pomiędzy tymi, którzy mogą spać, a tymi, którzy spać nie mogą, rozciąga się przepaść. To jeden z najgłębszych podziałów ludzkości.

— Stephen King - Bezsenność
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viakotfica kotfica
14:46
9263 c28a 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialexxie lexxie
butterfliesintummy
14:45

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viatiredeveryday tiredeveryday
14:44
8899 affa 390
Reposted frombabyface babyface viaelegie elegie
butterfliesintummy
14:43
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromsomethingmore somethingmore viakotfica kotfica
butterfliesintummy
14:43
0968 edf6 390
Reposted fromdusix dusix viakotfica kotfica
butterfliesintummy
14:43
6892 7418 390
Reposted fromankess ankess viatiredeveryday tiredeveryday
butterfliesintummy
14:42
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling vianoicoztego noicoztego
butterfliesintummy
14:40
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viaganzrockbar ganzrockbar
butterfliesintummy
14:39
1266 6038 390
Reposted fromfoina foina viaxforeveryoungx xforeveryoungx
butterfliesintummy
14:39

“Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię”.

— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromcasanovared casanovared viaredshadow redshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl